Kurs HTML i CSS. Podstawy tworzenia stron.

Kurs HTML I CSS – podstawowy

Podstawowy język tworzenia stron

Kurs indywidualny
Czas trwania: 24 godzin
1500 zł
 • Możliwość dostosowania ilości i długości spotkań
 • Możliwość prowadzenia kursu u klienta
 • Zajęcia 1 na 1 z trenerem
 • Zaświadczenie ukończenia kursu
 

Co to jest HTML i CSS?

Hipertekstowy język znaczników (HyperText Markup Language) – pozwala opisać strukturę informacji zawartych wewnątrz strony internetowej, poprzez nadanie odpowiedniego znaczenia semantycznego fragmentom tekstu. Struktura formowana jest między innymi przez hiperłącza (odnośniki), nagłówki, akapity, listy.

Kaskadowe arkusze stylów (Cascading Style Sheets) to język służący do opisu formy wyświetlania stron internetowych. CSS to lista reguł ustalających w jaki sposób ma zostać wyświetlana przez przeglądarkę internetową zawartość wybranego elementu lub elementów HTML.

Cel kursu

Kurs HTML i CSS ma na celu poznania podstawowego języka, w którym nadal tworzy się większość stron internetowych.

Adresaci kursu

Kurs jest przewidziany dla osób, które rozpoczynają swoją pracę z HTML. Znajomość składni HTML i CSS jest podstawowym i jednym z najważniejszych elementów umiejętności tworzenia stron WWW.
 

Program kursu

Czym jest HTML
 • Składnia HTML, Ramy dokumentu
 • Metatagi – sekcja Head, Tagi (Znaczniki)
 • Akapit
 • Łączenie parametrów
Treść strony
 • Formatowanie tekstu
 • Ustawienia tła
 • Marginesy – ustawienia
 • Odsyłacze
Praca z tekstem
 • Tytuł, Nagłówek, Indeks górny i dolny
 • Czcionka – ustawienia
 • Tekst preformatowany, kod komputerowy
 • Cytat i blok cytatowy, Adres
 • Obramowanie
Tabele
 • Struktura tabeli
 • Formatowanie tabeli
 • Łączenie komórek, kolumn, wierszy
 • Obramowanie i krawędzie
Elementy multimedialne
 • Wstawianie, ustawianie obrazka
 • Osadzanie plików
Formularze
 • Elementy formularza
 • Przyciski formularza
Wprowadzenie do CSS
 • Składnia CSS
 • Selektory elementów i atrybutów
 • Właściwości elementów
Umieszczanie strony na serwerze
 • Hosting, Domena
 • Przesyłanie strony na serwer

Korzyści kursu

 • Nauczysz się swobodnego tworzenia struktur stron internetowych i nadawanie im atrakcyjnego wyglądu.
 • Podniesiesz poziom swoich kompetencji zawodowych – dodatkowy atut w CV
 • Zwiększysz swoje szanse na rynku pracy
MENU